Qeverija e Hapur Lokale dhe etikë publike : mirë se vini në bE-Open

bE-Open është zhvilluar nga Kongresi i Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit të Evropës. Ky mjet online synon të mbështesë të gjithë aktorët e qeverisjes vendore dhe rajonale në përpjekjet e tyre për të përmirësuar cilësinë e demokracisë lokale në fshatrat, qytetet dhe rajonet e tyre, si dhe çdo qytetar të interesuar në etikën publike, llogaridhënien, transparencën dhe pjesëmarrjen e qytetarëve. 

Qeverive vendore u jepet një shkallë e autonomisë mbi shpërndarjen e burimeve, luajnë një rol ndërmjetës në lidhje me qeveritë qendrore dhe përfaqësojnë ndërfaqen e parë midis qytetarëve dhe përfaqësuesve të zgjedhur. Prandaj ata luajnë një rol vendimtar në ndërtimin e besimit të qytetarëve dhe nxitjen e vendimmarrjes me pjesëmarrje, e cila është baza për çdo qeveri të funksionojë në mënyrë efektive. Profesionalizmi dhe integriteti i qeverive dhe administratave vendore dhe aftësia e tyre për të funksionuar në mënyrë transparente, të përgjegjshme dhe të përgjegjshme pa dyshim do të çojnë në shërbime të zgjeruara, të drejta dhe të barabarta për qytetarët.Qasje e shpejtë

Etika publike dhe llogaridhënia

Transparenca

Pjesëmarrja e Qytetarëve

Rreziqet nga korrupsioni