ღია ადგილობრივი მმართველობა და საჯარო სამსახურის ეთიკა: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება bE-Open- ში

bE-Open შეიმუშავა ევროპის საბჭოს ადგილობრივი და რეგიონული ხელისუფლების კონგრესის მიერ. ეს ონლაინ ინსტრუმენტი მიზნად ისახავს მხარი დაუჭიროს ადგილობრივი და რეგიონული მმართველობის ყველა მონაწილეს ადგილობრივი სოფლის, ქალაქის და რეგიონის ადგილობრივი დემოკრატიის ხარისხის გაუმჯობესების მცდელობებში, ასევე საზოგადოების ეთიკის, ანგარიშვალდებულების, გამჭვირვალობისა და მოქალაქეთა მონაწილეობით დაინტერესებულ ნებისმიერ მოქალაქეზე

ადგილობრივ თვითმმართველობებს ენიჭებათ ავტონომიის ხარისხი რესურსების განაწილებაზე, ასრულებენ შუამავალ როლს ეროვნული მთავრობების მიმართ და წარმოადგენს პირველ ინტერფეისს მოქალაქეებსა და არჩეულ წარმომადგენლებს შორის. ამიტომ ისინი გადამწყვეტ როლს ასრულებენ მოქალაქეთა ნდობის განმტკიცებისა და მონაწილეობრივი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, რაც ნებისმიერი მთავრობის ეფექტურად ფუნქციონირების საფუძველია. ადგილობრივი ხელისუფლებისა და ადმინისტრაციების პროფესიონალიზმი და მთლიანობა და მათი გამჭვირვალე, საპასუხო და პასუხისმგებლობით ფუნქციონირების შესაძლებლობა უეჭველად გამოიწვევს მოქალაქეთა გაუმჯობესებულ, სამართლიან და სამართლიან მომსახურებას.სწრაფი წვდომა

ეთიკა

გამჭვირვალობა

მოქალაქეთა ჩართულობა

კორუფციის რისკები

სახელმძღვანელოები ჩამოსატვირთად

ENG HYE  სომხეთი 

ENG KAT   საქართველო

ENG RON  მოლდოვას რესპუბლიკა 

ENG UKR   უკრაინა

ადგილობრივ და რეგიონულ ხელისუფალთა კონგრესი