Guvernarea deschisă la nivel local și etica publică: bine ați venit pe platforma bE-Open

Platforma bE-Open a fost creată de Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei. Acest instrument online își propune să sprijine eforturile tuturor actorii implicați în guvernanța de la nivel local și regional în vederea îmbunătățirii calității democrației locale în satele, orașele și regiunile lor, precum și orice cetățean interesat de etica publică, responsabilitate, transparență și participarea civică.

Administrațiile locale beneficiază de un anumit grad de autonomie în ceea ce privește distribuirea resurselor, joacă un rol intermediar în guvernele naționale și reprezintă prima interfață între cetățeni și aleșii locali. Prin urmare, acestea joacă un rol crucial în consolidarea încrederii cetățenilor și în promovarea procesului decizional participativ, care stă la baza funcționării unei guvernări eficiente. Profesionalismul și integritatea administrațiilor locale și capacitatea acestora de a funcționa într-o manieră transparentă, receptivă și responsabilă vor conduce, fără îndoială, la servicii îmbunătățite, corecte și echitabile pentru cetățeni.Acces rapid

Etica publică

Transparența

Implicarea civică

Riscurile corupției