Naslovna Teritorije

Teritorije

Kliknite na zastavice ili koristite padajući meni i dopustite alatu da vas vodi kroz međunarodne standarde i domaće antikorupcijsko zakonodavstvo, politike transparentnosti i mehanizme učešća građana. Naći ćete sažetu procjenu najčešćih rizika od korupcije i skup najboljih praksi za uvođenje i sprovođenje procedura prilagođavanja. Podaci su dostupni na odgovarajućem lokalnom kao i na engleskom jeziku. Koristite filtere na glavnoj stranici za brzi pristup ili napravite naprednu pretragu kroz gornji baner i izvezite svoje rezultate u PDF formatu.