Naslovna Teritorije

Teritorije

Kliknite na zastavice ili koristite padaju?i meni i dopustite alatu da vas vodi kroz me?unarodne standarde i domac?e antikorupcijsko zakonodavstvo, politike transparentnosti i mehanizme u?ešc?a gra?ana. Nac?i c?ete sažetu procenu naj?ešc?ih rizika od korupcije i skup najboljih praksi za uvo?enje i sprovo?enje procedura prilago?avanja. Podaci su dostupni na odgovarajuc?em lokalnom kao i na engleskom jeziku. Koristite filtere na glavnoj stranici za brzi pristup ili napravite naprednu pretragu kroz gornji baner i izvezite svoje rezultate u PDF formatu.