მთავარი ქვეყნები

ქვეყნები

დააწკაპუნეთ დროშებზე ან გამოიყენეთ მენიუ და საშუალება მისცეთ საერთაშორისო სტანდარტების, ანტიკორუფციული კანონმდებლობის, გამჭვირვალობის პოლიტიკისა და მოქალაქეთა მონაწილეობის მექანიზმების საშუალებით. თქვენ ნახავთ ყველაზე გავრცელებული კორუფციული რისკების მოკლე მიმოხილვას და საუკეთესო პრაქტიკის კომპლექსს შესაბამისი პროცედურების დანერგვისა და განხორციელების მიზნით. ინფორმაცია ხელმისაწვდომია შესაბამის ადგილობრივ ენაზე და ინგლისურ ენაზე. გამოიყენეთ ფილტრები მთავარ გვერდზე სწრაფი წვდომისთვის ან გაფართოებული ძიება ზედა ბანერის საშუალებით და თქვენი შედეგების ექსპორტი PDF- ში.

ჩამოტვირთეთ სახელმძღვანელოები

ალბანეთი

ინგლისურად ალბანურად

სომხეთი 

ინგლისურად სომხურად  

 ბოსნია და ჰერცეგოვინა

ინგლისურად ბოსნიურად

საქართველო

ინგლისურად ქართულად   

მოლდოვას რესპუბლიკა 

ინგლისურად რუმინულად   

 უკრაინა

ინგლისურად უკრაინულად  

 კოსოვო*

ინგლისურად ალბანურად

სერბულად

ადგილობრივ და რეგიონულ ხელისუფალთა კონგრესი