მთავარი ქვეყნები

ქვეყნები

დააწკაპუნეთ დროშებზე ან გამოიყენეთ მენიუ და საშუალება მისცეთ საერთაშორისო სტანდარტების, ანტიკორუფციული კანონმდებლობის, გამჭვირვალობის პოლიტიკისა და მოქალაქეთა მონაწილეობის მექანიზმების საშუალებით. თქვენ ნახავთ ყველაზე გავრცელებული კორუფციული რისკების მოკლე მიმოხილვას და საუკეთესო პრაქტიკის კომპლექსს შესაბამისი პროცედურების დანერგვისა და განხორციელების მიზნით. ინფორმაცია ხელმისაწვდომია შესაბამის ადგილობრივ ენაზე და ინგლისურ ენაზე. გამოიყენეთ ფილტრები მთავარ გვერდზე სწრაფი წვდომისთვის ან გაფართოებული ძიება ზედა ბანერის საშუალებით და თქვენი შედეგების ექსპორტი PDF- ში.

სახელმძღვანელოები ჩამოსატვირთად

ENG HYE  სომხეთი 

ENG KAT   საქართველო

ENG RON  მოლდოვას რესპუბლიკა 

ENG UKR   უკრაინა

ადგილობრივ და რეგიონულ ხელისუფალთა კონგრესი